סוכות תשפ״ב

סוכות תשפ״ב

Monday, September 20th, ערב סוכות

הדלקת נרות עם שהחיינו: 6:36

מנחה: 6:46

שקיעת החמה: 6:54

Heshy Borenstien will speak before מעריב

מעריב: 7:34

Tuesday, September 21st, First Day סוכות

שחרית: 9:00

Daf Yomi Shiur from Nachman Calko: 5:50

מנחה: 6:35

שקיעת החמה: 6:53

R’ Ari Bergmann will speak “The Esrog and the Walnut: A Dual Sign of Victory”

מעריב: 7:38

הדלקת נרות  not before: 7:44/ 8:06

 

Wednesday, September 22nd, Second Day סוכות

שחרית: 9:00

Daf Yomi Shiur from Nachman Calko 5:50

מנחה: 6:35

שקיעת החמה: 6:51

R’ Yehuda Leib Weissman will speak before Maariv

מעריב: 7:19

יום טוב Ends: 7:42/8:04

Thursday, חול המועד סוכות

שחרית: 7:30

מנחה /מעריב 6:37

Friday, חול המועד סוכות

שחרית: 7:30

Make A Contribution

Support the shul and donate!

Membership

Join our shul today!

Stay Informed

Sign up for our mailing list.

Scroll to Top